Wdrożenie Procedury AML Wdrożenie Procedury AML

AML Anti Money Laundering

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu

Dynamiczne otoczenie prawne, stalezwiększająca się liczba obostrzeń nakładanych przez organy Państwa, zwiększenie wymogów regulacyjnych, jak również konieczność ograniczenia ryzyka nałożenia wielomilionowych karna Członków Zarządu i pracowników, zachowanie najwyższych standardów postępowania oraz dbanie o reputacje, wraz z prawnym obowiązkiem posiadania Procedury AML wymaga od Ciebie posiadania efektywnej i adekwatnej Procedury przeciwdziałania prania pieniędzy.

Zakres Usług

W ramach specjalizacji AML świadczymy usługi prawne dla instytucji obowiązanych z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również doradzamy przy wykonywaniu obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

list item

audyt

list item

Wdrożenie

list item

Szkolenie

list item

Outsourcing

Instytucje Obowiązane

Instytucje obowiązane to przedsiębiorcy, firmy oraz inne podmioty , które są zobligowane do wykonywania kontroli podmiotów i analiz transakcji oraz do przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach ponadprogowych i zawiadomień o transakcjach podejrzanych.
Są to między innymi:

list item

Fundusze inwestycyjne

list item

Biura rachunkowe

list item

Kantory wymiany walut

list item

Stowarzyszenia i fundacje

list item

Przedsiębiorcy

list item

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

list item

Krajowe Instytucje Płatnicze

list item

Towarzystwa Ubezpieczniowe

list item

Portale i domy aukcyjne

list item

Doradcy podatkowi

list item

Biura Usług Płatniczych

list item

Banki, Instytucje finansowe

Procedura AML w Firmach

Procedura AML w Firmach

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań w postaci efektywnej Procedury AML zapewni Tobie oraz Twojemu biznesowi bezpieczne pod względem finansowym, etyczne środowisko pracy, które ustrzeże Cię przed indywidualną karą pieniężną, cofnięciem koncesji, zakazem pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym.

Procedura wewnętrzna AML

Procedura Wewnętrzna AML

Wewnętrzna Procedura AML jest dokumentem dostosowanym na potrzeby Twojego biznesu, mającym na celu ochronę Twojej działalności i zapewnienie, jak najlepszych warunków rozwoju poprzez wprowadzenie odpowiedniej oceny ryzyka, szkoleń pracowników oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa finansowego chroniących działalność.

Szkolenia AML w Warszawie lub online

Szkolenia AML w Warszawie lub online

Nasi specjaliści oprócz wdrożenia odpowiedniej, dopasowanej do Twoich potrzeb procedury AML zapewnią wysokiej jakości szkolenie Twoich pracowników w zakresie praktycznego stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zapewniamy aktualizacje wszelkich wymogów regulacyjnych, kompleksowe zarządzanie ryzykiem oraz przygotowanie Twoich pracowników do wszelkich zadań związanych realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy.

Koszty niewdrożenia procedury

W przypadku braku wdrożenia odpowiedniej procedury możesz narazić siebie na kary i sankcje w postaci:

list item

opublikowania informacji o zakresie naruszeń istniejących u Ciebie

list item

cofnięcia zezwolenia lub koncesji

list item

zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym

list item

kary pieniężnej nawet do 1 mln euro

list item

wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.

Art. 299 k.k.
Najdalej idącą konsekwencją nie posiadania i nie stosowania Procedury AML jest możliwość wszczęcia postępowania i postawienia Tobie zarzutu popełnienia przestępstwa „Prania brudnych pieniędzy”, które zagrożone jest karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Przedmiotowe przestępstwo ma na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania obrotu finansowego. Brak odpowiedniej Procedury AML nie tylko może doprowadzić do bycia oskarżonym w procesie karnym, ale może również wiązać się z zajęciem przez organy ścigania Twoich kont bankowych, jak również Twojego majątku.

Adwokat do wdrożenia dyrektywy o sygnalistach

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie.

Oferujemy kompleksową, specjalistyczną pomoc przy wdrożeniu procedury Anti Money Laundering

list item

Nasz zespół przeprowadzi kompleksowy audyt zgodności Twojego biznesu z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania pieniędzy i finansowania terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów, uwzględniając ochronę danych osobowych.

list item

Nasze działania oparte są na implementacji do krajowych systemów prawnych tzw. V Dyrektywy AML, powstałej jako odpowiedź na zmieniające się trendy w zakresie finansowania terroryzmu i prowadzenia operacji przez grupy terrorystyczne.

phone +48 668 359 677 phone +48 518 645 016

Outsourcing AML

Ustawa o przeciwdziałaniu prania pieniędzy zapewnia Tobie możliwość outsourcingu czynności związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy oraz Dyrektyw. Outsourcing pozwala na poprawę jakości realizacji obowiązków AML poprzez ich wydzielenie oraz dostosowanie do wymogów konkretnego Usługobiorcy, a tym samym pozwala na minimalizację kosztów obsługi.

list item

aml dla bitcoina

Nowelizacja ustawy AML nałożyła nowe obowiązki na giełdy i kantory kryptowalut. Kształtuje się ona na poziomie tradycyjnych instytucji finansowych. Kluczowym aspektem przedsiębiorcy i jego klientów powinno być bezpieczeństwo zarówno ich, jak i ich środków, a wdrożenie odpowiednich rozwiązań takie prawo pomaga zapewnić i je skutecznie realizować.

list item

aml dla kantorów

Wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie wymiany walut są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML, a zatem zobligowani są do spełnienia wymogów tej regulacji. Narodowy Bank Polski, przypomniał, że nie tylko na banki, ale także na podmioty takie jak kantory mogą zostać nałożone dotkliwe kary administracyjne za brak stosowania przepisów AML. Procedura wewnętrzna AML chroni interesy finansowe i prawne Twojej działalności.

list item

aml dla fundancji

W wypadku gdy Fundacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane jest zobligowana do stosowania postanowień AML. Dodatkowo fundacja będzie miała obowiązek stosowania ww. ustawy, jeżeli prowadzi działalność w zakresie gier losowych czyli między innymi loterii fantowe, w których uczestnicy nabywają losy lub inny dowód udziału w grze, a fundacja oferuje im wyłącznie nagrody rzeczowe. Grą losową jest również loteria promocyjna, w której uczestnicy nabywają towar, usługi lub inny dowód udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczą w loterii, a fundacja oferuje im wygrane pieniężne lub rzeczowe. Fundacja staje się instytucją obowiązaną, na którą ustawa o AML nakłada szereg obowiązków.

Pomożemy Ci wdrożyć i egzekwować te działania, umożliwiając skupienie uwagi na podstawowej działalności Fundacji.

Zaufali nam

Biuro projektowe
Biuro Nieruchomości Bieszczady
Geos Paweł Ostrówka
autokapital.pl
Wilk
SHOVV
nextplease
Perfect ekspert izolacji
Control Park
Remeb
Debt Control