contact photo contact-photo

PublikacjePrawo dla każdego

Artykuły

Blokada rachunku bankowego

Blokada rachunku bankowego, zmiany w przepisach z 12.01.2022 r.

Dnia 12 stycznia 2022 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad wstrzymywania transakcji i przeprowadzania blokad środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe i ustawy o AML.

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Kompendium wiedzy o Sygnaliście na dzień 2 listopada 2021 r.

Cała społeczność prawnicza czekała na Projekt ustawy mający na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. tzw. Dyrektywy o Sygnalistach.

Sankcje karne i administracyjne – ustawa o AML

Sankcje karne i administracyjne – ustawa o AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nazywana również ustawą o AML), to szereg obowiązków nałożonych na tzw. instytucje obowiązane. Celem tej ustawy jest tytułowa walka z procederem prania brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Ochrona Prawna Sygnalistów

Ochrona prawna sygnalistów w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

Dyrektywa o sygnalistach wprowadza szereg środków ochrony osób decydujących się na zgłoszenie naruszeń prawa w swojej firmie, organizacji czy urzędzie. Zasada poufności, wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń, czy zakaz działań odwetowych...

Instytucje obowiązane w świetle ustawy o AML

Instytucje obowiązane w świetle ustawy o AML

Kluczowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa o AML) weszły w życie 13 lipca 2018 r. Praca ustawodawcy w dziedzinie walki z praniem brudnych pieniędzy jeszcze się jednak nie zakończyła i 2021 r. stoi pod znakiem zmian w tych przepisach, m.in. w katalogu instytucji obowiązanych.

Dyrektywa o sygnalistach

Ja, Ty, MY – SYGNALIŚCI: dyrektywa o sygnalistach – idea i rys historyczny whistleblowingu

Wielkimi krokami zbliża się termin, kiedy do krajowego porządku prawnego powinna zostać zaimplementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa
o sygnalistach