oferta Sygnalisci oferta Sygnalisci

Ofertausług z zakresu "OCHRONY SYGNALISTÓW" tj. wdrożenia i utrzymywania kanałów informowania o naruszeniach (Whistleblowing)

icon Pobierz ofertę w PDF

Usługa doradcza w zakresie wdrożenia, implementacji i utrzymania systemu zgłaszania kanałów informowania (Whistleblowing) – „Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa”

Oferta nr 1 - Pakiet podstawowy zawierająca implementacje oraz szkolenie, pozostawiającą organizacji samodzielność w utrzymywaniu niezależnego, bezstronnego kanału dokonywania zgłoszeń:

 1. Przygotowanie procedury zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019 1937 z dnia 23 października 2019 r w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z przepisami prawa krajowego i projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 2. Implementacja ww procedury w Państwa organizacji z uwzględnieniem struktury, zadań, działalności, obecnie obowiązujących regulaminów, procesów - efektywne i adekwatne wdrożenie w oparciu o najlepsze standardy rynkowe;
 3. Przygotowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa;
 4. Ustanowienie i zaprojektowanie wewnętrznych kanałów informowania o naruszeniach działających w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu;
 5. Realizacja szkolenia - zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń;
 6. Dostosowanie procedury do przepisów krajowych po wejściu w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Oferta nr 2 - Pakiet rozszerzony - zawiera wszystkie elementy Oferty nr 1 plus:

 1. Usługa zewnętrznego utrzymywania niezależnego, poufnego, bezstronnego zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń (zarówno dla zgłoszeń informacji przez pracowników, osoby trzecie, innych interesariuszy), wykonywana przez Kancelarię;
 2. Prowadzenie właściwych rejestrów zgłoszeń;
 3. Sporządzanie cyklicznych sprawozdań i raportowanie wyników w zakresie punktu powyżej;
 4. Podejmowanie i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez wykwalifikowanych adwokatów;
 5. Rekomendowanie działań następczych w zakresie dochowania należytej staranności przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony wydział w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia;
 6. Monitorowanie, ocena i przegląd procedur wewnętrznych w przypadku nowelizacji przepisów;
 7. Opracowanie i wdrożenie Kodeksów Etycznych.