Szkolenia

icongraphic

Zespół Kancelarii oferuje szkolenia w zakresie prowadzonej praktyki. Oferujemy Państwu realizacje szkolenia w formie stacjonarnej lub on-line, na żywo. Szkolenia realizowane są indywidualne bądź grupowo kładąc nacisk przede wszystkim na aspekt praktyczny omawianych tematów. Szkolenie jest każdorazowo dostosowane do Państwa potrzeb uwzględniając specyfikę branży, realizowane w atrakcyjnej formule.